Kom til infomøde om den nye installationsbekendtgørelse

Hvad betyder den nye elsikkerhedslov for arbejdet på installationer? Kom til infomøde og bliv klogere på den nye installationsbekendtgørelse, som træder i kraft til sommer.

TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen afholder hen over efteråret 12 informationsmøder over hele landet, hvor alle interesserede kan få mere kendskab til den nye installationsbekendtgørelse, viden om overgangsordningen og arbejdet med standarder samt et overblik over de vigtigste ændringer.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. juli 2017. Den erstatter den nuværende stærkstrømsbekendtgørelse, og der en overgangsperiode på 2 år. Det betyder, at virksomheder fra sommer kan arbejde efter den nye bekendtgørelse - og senest i 2019 skal alle arbejde efter den nye bekendtgørelse.

Sådan bliver du tilmeldt
Vil du gerne med på et infomøde, kan du tilmelde dig på TEKNIQs hjemmeside, hvor du også finder et program for dagen.

Ja, jeg vil gerne med til et infomøde

Infomøderne er for alle, som har interesse. Det betyder, at du kan tilmelde dig, selvom du ikke er medlem hos TEKNIQ.

Kort om den nye installlationsbekendtgørelse
Den nye installationsbekendtgørelse er en del af Elsikkerhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016. Bekendtgørelsen indeholder flere ændringer for det daglige arbejde med elektriske installationer, ligesom opbygning og strukturen af lovgivningen er blevet ændret markant.

Installationsbekendtgørelsen er 1 ud af 5 nye bekendtgørelser, som tilsammen skal udgøre det praktiske grundlag for arbejdet med elektriske installationer, elektrisk materiel og elekstriske anlæg.

Link til installationsbekendtgørelsen