Ny bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg

Lige efter nytåret træder en ny bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg i kraft.

Den nye bekendtgørelse har nr. 1608, og erstatter den nuværende bekendtgørelse nr. 1113.

Det har været nødvendigt at lave en gennemgang af den gældende bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli 2017, fordi den har indeholdt en række uhensigtsmæssigheder og fejl. Langt hen ad vejen er den nye bekendtgørelse dog en videreførelse af de gældende regler.

Hvad er rettet til i den nye bekendtgørelse?

Der er lavet justeringer og præciseringer, der betyder, at flere af bestemmelserne og en række kapitler er blevet flyttet til en  mere overskuelig placering i bekendtgørelsen.

Derudover har vi rettet op på udtilsigtede fejl. Det drejer sig om disse:

  • Drifts- og arbejdsprocedurer på eller i nærheden af elektriske anlæg under spænding skal udføres af personer, der er fyldt 18 år.
  • En entreprenør, der har indgået aftale med en driftsansvarlig virksomhed, kan udbyde procedurer i underentreprise.
  • Arbejder, der udføres af én person, når der er en anden person nær arbejdsstedet, kan udføres alene på baggrund af en risikovurdering.
  • Visse arbejdsprocedurer undtages fra kravet om, at arbejdet skal ledes eller udføres af en holdleder 

Du finder den nye bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg på retsinformation