Tre anlægsbekendtgørelser er udstedt

Tre bekendtgørelser i tilknytning til elektriske anlæg er udstedt. De træder i kraft 1. juli 2017. 

Bekendtgørelserne kan ses på Elsikkerhedsregler.dk eller på Retsinformation.

Bekendtgørelse nr. 1114 af 18. august 2016 om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183725

Bekendtgørelse nr. 1113 af 18. august 2016 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183724

Bekendtgørelse nr. 1112 af 18. august 2016 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183723