Ansøgning om dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen